Phương thức giải thể HPMC
  • Phương thức giải thể HPMC - 0 Phương thức giải thể HPMC - 0
  • Phương thức giải thể HPMC - 1 Phương thức giải thể HPMC - 1
  • Phương thức giải thể HPMC - 2 Phương thức giải thể HPMC - 2
  • Phương thức giải thể HPMC - 3 Phương thức giải thể HPMC - 3
  • Phương thức giải thể HPMC - 4 Phương thức giải thể HPMC - 4
  • Phương thức giải thể HPMC - 5 Phương thức giải thể HPMC - 5

Phương thức giải thể HPMC

Phương pháp hòa tan bằng nước nóng của HPMC thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, và các nhà sản xuất bột trét và vữa thường sử dụng phương pháp hòa tan trộn bột của HPMC. Phương pháp hòa tan HPMC này rất đơn giản, thuận tiện và thích hợp cho các hoạt động hàng loạt. Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) được sử dụng làm chất làm đặc và chất giữ nước trong vữa bột trét.

Gửi yêu cầu

Axit sulfanilic

Phương thức giải thể HPMC

Các phương pháp giải thể của HPMC là gì?

Phương pháp hòa tan nước nóngcủa HPMC:

Since HPMC is not dissolved in hot water, HPMC can be uniformly dispersed in hot water at the initial stage, and then quickly dissolve during cooling. The hot water dissolution methodcủa HPMC can also be divided into the following two dissolution methodcủa HPMC.

1) Cho lượng nước nóng cần thiết vào bình chứa và đun đến khoảng 70°C. Thêm dần dần hydroxypropyl metyl xenlulozơ với khuấy chậm, bắt đầu HPMC nổi trên mặt nước, sau đó dần dần tạo thành sền sệt, và làm nguội hỗn hợp sền sệt bằng cách khuấy.

2). Thêm 1/3 hoặc 2/3 lượng nước cần thiết vào bình chứa và đun đến 70°C. Theo phương pháp 1), phân tán HPMC để chuẩn bị bùn nước nóng; sau đó thêm lượng nước lạnh còn lại vào nước nóng Trong hỗn hợp sền sệt, để nguội sau khi khuấy đều. Đến

Phương pháp trộn và hòa tan bột:


Trộn bột HPMC với một lượng lớn các thành phần nguyên liệu dạng bột khác bằng máy xay sinh tố, sau đó cho nước vào hòa tan, lúc này có thể hòa tan bột HPMC mà không bị vón cục và kết tụ, vì mỗi ngóc ngách nhỏ chỉ có một ít bột HPMC sẽ tan trong tưới nước ngay lập tức.

The hot water dissolution methodcủa HPMC is generally used in the laboratory, and the putty powder and mortar manufacturers generally use the powder mixing dissolution methodcủa HPMC. This dissolution methodcủa HPMC is simple, convenient and suitable for mass operations.

Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) được sử dụng làm chất làm đặc và chất giữ nước trong vữa bột trét.

Tên sản phẩm:

Hydroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC)

Sức căng bề mặt

4225-230

Nhiệt độ cacbon hóa

225-230 Ì C

Nhiệt độ nhiệt

190-200 Ì C

Nhiệt độ phân hủy

200 Ì C

Nhiệt độ gel (â „ƒ)

50-68 Ì C

Nội dung của hydroxypropyl

9.0-12.0

Nội dung của metoxy

24.0-30.0

Hàm lượng tro

â ‰ ¤5%

Hàm lượng nước

â ‰ ¤5%

Giá trị PH

6,5-8,0

Truyền ánh sáng

¥ 80

Độ trắng

¥ 75

Độ nhớt

100-200000 nó có thể được lưu giữ

Sự khỏe khoắn

80-100 Danh sách