Kẽm-oxit
Thuốc nhuộm trung gian
Thuốc nhuộm axit
Sơn tĩnh điện

Công ty TNHH công nghiệp Milestone

MILESTONE INDUSTRIAL CO., LTD (Viết tắt là MST) là nhà sản xuất chuyên nghiệp chuyên sản xuất và bán các sản phẩm hóa chất. Các sản phẩm chính bao gồm oxit kẽm, axit sulfanilic, natri sulfanilate, thuốc nhuộm lưu huỳnh, thuốc nhuộm trực tiếp, thuốc nhuộm axit, v.v.

MST đã tập trung vào sản xuất và bán các sản phẩm hóa chất trong hơn 30 năm. Chúng tôi đã hợp tác với Đại học Thanh Hoa và đạt được kết quả đáng kể trong việc sản xuất và ứng dụng oxit kẽm.

MST có chứng chỉ xác thực hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận xác thực hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.